Контакт

За сите прашања и информации обратете се на:

Мејл: contact@aiam.org.mk

Мобилен: ++389 75 233 448 (понеделник до петок од 8.оо до 16.оо)